UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-01-11Læs et Ord til Dagen i dag (2018-07-22)2018-01-13
Ord for 2018-01-12
12 januar
Ikke sett merkelapp på mennesker - elsk dem
"Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis." 2 Kor 5:16
Hvis du har en tendens til bare å være sammen med "din type", tenk over dette: "Vi kjenner ikke lenger noen bare på menneskelig vis." Jesus gikk mange kilometer utenom den veien han skulle gå for å treffe en samaritansk kvinne ved brønnen. Kulturelt og religiøst sett var det et dumt trekk. For det første hadde hun vært skilt fem ganger og hun hadde et frynsete rykte. For det andre var hun en hedning. Og på den tiden kunne ikke jøder drikke vann som var trukket opp av hedninger eller spise maten deres. Jødiske leger kunne ikke ta seg av ikke-jødiske pasienter. Jødene så faktisk på hedningene som "urene" og trodde at ved å være sammen med dem, ville de bli urene. Men Jesus handlet bare for å inkludere mennesker, ikke ekskludere dem: "Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss." Johannes 1:14
Jesus berørte spedalske, elsket fremmede og tilbrakte mye tid med "folk i gata", så religiøse ledere kalte ham en "venn med tollere og syndere!" Matteus 11:19 Jesus satte ikke merkelapper på mennesker; han elsket dem. Og når du følger Ham, så setter han fingeren på dine fordommer og gjør en avtale med dem. Det er fordi Han ønsker å forandre måten du ser på mennesker på, ikke ser dem som jøder eller hedninger, de som er innenfor eller utenfor, liberale eller konservative etc. "Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis."
I dag vil du kanskje treffe noen "utstøtte" mennesker som kvinnen ved brønnen. De har kanskje blitt kastet ut av menigheten, eller bare ikke orker menigheten lenger. Og du kommer til å få en mulighet til å sette merkelapp på dem eller elske dem. Gi Gud æren - og elsk dem!
Bibelleseplan: Sal 12; Mat 12; 1 Mos 23-24

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60