UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-02-12Læs et Ord til Dagen i dag (2018-05-22)2018-02-14
Ord for 2018-02-13
13. februar
Kloke økonomiske råd 3
"...men den rettferdige gir ..." Salomos ordspråk 21:26
Graden av den økonomiske velsignelsen Gud vil betro deg med, avhenger av tre spørsmål: Er du moden nok til å takle det? Håper du å høste, men ikke er villig til å så? Er du en samler eller en giver?
Gud vet at vi ikke kan gi samme sum. Jesus æret en enke som gav de siste to ørene hun hadde, og sa: "For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av." Markus 12:44 På den andre siden, handelsmannen Barnabas "Han solgte en åker han eide, kom med pengene og la dem for apostlenes føtter." Apostlenes gj. 4:37 Jo mer Gud velsigner deg med, jo mer holder han deg ansvarlig for. Jesus sa: "....av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer." Lukas 12:48
Da kollekten skulle samles inn, bad en pastor menigheten om å strekke seg fram og gripe lommeboka eller veska til personen som satt foran dem. "Nå", sa han, "åpne opp og gi så mye som du alltid har hatt lyst til å gi, men følte du ikke hadde råd til!"
Sannheten er den, vi er ikke alle kalt til å gi likt, men vi er alle kalt til å ofre likt. Er det ikke interessant hvordan du kan gå til middag hjemme hos noen som ikke har mye og gå derfra og føle deg som kongelig på grunn av gjestfriheten deres? Det er fordi kjernen i generøsitet er selvoppofrelse. Gud betror økonomisk velsignelse til mennesker som ikke er kontrollert av kjærligheten til penger. Hvordan kan du vite når du er kontrollert av kjærlighet til penger? Når du i stedet for å gi når Gud ber deg om å gjøre det, holder tilbake. Forstå dette: Når Gud "skubber" på deg for å så et frø, så kommer det en høst til deg.
Bibelleseplan: Sal 44; Apg 16; 2. Mos 37-38

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60