UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-04-14Læs et Ord til Dagen i dag (2018-07-22)2018-04-16
Ord for 2018-04-15
15. april
Søk å ære Gud (2)
"Hele jorden er full av hans herlighet!" Jesaja 6:3
Forskjellen på hellig og verdslig er en falsk dikotomi (to deler som står i motsetning til hverandre). Alle ting ble skapt ved Gud og for Gud, ikke noe unntak. Hver note, hver farge på paletten, hver smak som stikker i smaksløkene.
Arnold Sommerfeld, den tyske fysikeren og pianisten, la merke til at et eneste hydrogenatom som sender ut hundre frekvenser, er mer musikalsk enn et klaver som sender ut bare åttisju frekvenser. Så hvert eneste atom er et unikt uttrykk for tilbedelse.
I følge Leonard Bernstein er den beste oversettelsen av 1. Mosebok 1:3 ikke "Og Gud sa." Han mente at en bedre oversettelse er "Og Gud sang." Den Allmektige sang hvert atom slik at det eksisterte, og hvert atom gir gjensvar til den opprinnelige melodien i en tredelt harmoni ved Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.
Supersensitive lydinstrumenter har oppdaget at jordormer lager svake stakkato lyder, mens sanger fra hvaler kan gå tusenvis av kilometer under vann.
Lewis Thomas sa det slik: "Hvis vi hadde bedre hørsel og kunne skille sjøfuglenes diskanter, den rytmiske paukingen av mullefisk og til og med de fjerne harmoniene av fluer over engene i sola, ville alle lydene til sammen løftet oss opp i lufta." Og en dag vil de det. 'Forherligede' trommehinner vil høre Skriften bli oppfylt: "Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen, ham og Lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet!" (Åpenbaringen 5:13).
I dag skal du sette deg som mål å ære Gud i alt du gjør.
Bibelleseplan:: Sal 105; Luk 17; Jos 21-22

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60