UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-04-15Læs et Ord til Dagen i dag (2018-07-22)2018-04-17
Ord for 2018-04-16
16. april
Søk å ære Gud (3)
"... eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære!" 1. Kor. 10:31
Uttrykket: "hva dere enn..." finner vi flere steder i Bibelen. Det kunne vært brukt i det neste skriftstedet: (1) Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener" (Kolosserne 3:23).
Vi kunne sagt: Hva dere enn gjør, gjør det helhjertet, ... Målet ditt i livet bør være å elske det du arbeider med og jobbe med det du elsker. Men det er ikke virkeligheten på alle stadier i livet. Noen ganger er du kalt til å gjøre en god jobb for en ikke så god bedrift, sjef eller lønn. Takk Gud for at du har en jobb som forsørger deg; det er arbeidsledige mennesker som ville byttet plass med deg. "Men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære!"
Hvordan spiser og drikker du til Guds ære? Paulus bruker våre daglige rutiner for å få fram et altomfattende poeng. Selv de mest hverdagslige aktiviteter er absolutt mirakuløse. Du puster omtrent tjuetre tusen pust hver dag, men når var siste gangen du takket Gud for ett av dem? Vi har en tendens til å takke Gud for de tingene som tar pusten fra oss. Og det er bra. Men kanskje vi skulle takke Ham for hvert pust også!
I Shorter katekisme står det: "Menneskets hovedsak er å ære Gud, og å nyte Ham i all evighet." Det kan ikke sies enklere, eller på en bedre måte. Vi eksisterer av en grunn og av denne ene grunnen alene: for å ære Gud og for å nyte Ham i all evighet. Og du er kalt til å gjøre det samme uansett hvilken omstendighet du befinner deg i.
På alle måter. Hvor som helst. Hva som helst. Når som helst.
Bibelleseplan:: Sal 106; Luk 18; Jos 23-24

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60