UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-04-16Læs et Ord til Dagen i dag (2018-07-22)2018-04-18
Ord for 2018-04-17
17. april
Søk å ære Gud (4)
"For Kristi skyld fikk dere den nåde ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham." Filipperne 1:29
Tenk på Getsemane, hagen hvor Jesus selv kjempet med Guds vilje. "Ta dette begeret fra meg" (Markus 14:36). Det henviste til vredens beger. Jesus visste at Han måtte drikke det helt opp. Men før Han gjorde det, spurte Han sin far om Han kunne ta det bort, om det var en annen måte. Men så modifiserte Han anmodningen med den ultimate bønnen av overgivelse: "Men la ikke min vilje skje, men din! (Lukas 22:42).
Våre bønner har en tendens til å fokusere på ytre omstendigheter mer enn indre holdninger fordi vi heller vil få Gud til å forandre omstendigheter enn å forandre oss. Det er mye lettere på den måten. Men vi mister poenget totalt. Det er de verste omstendighetene som får det beste ut av oss. Og hvis det er de dårlige tingene som får ut de gode tingene, så er kanskje disse dårlige tingene gode i den store planen!
Det er bare når du har blitt testet at du har et vitnesbyrd å dele med andre. Ja, du kan bli frelst uten å lide, men du kan ikke bli åndelig moden eller utrustet til tjeneste uten det. Det betyr ikke at du skal oppsøke det, men det betyr at du ser på det på rette måten: en mulighet for deg til å ære Gud.
Paulus som led mye, skriver: "For du har fått, ... det privilegiet å lide for ham." Hvor fant Paulus slik styrke? "Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår" (Romerne 8:18).
Ordet for deg i dag er: Søk å ære Gud i enhver omstendighet i livet.
Bibelleseplan:: Sal 107; Luk 19; Dom 1-2

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60