UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-06-12Læs et Ord til Dagen i dag (2018-06-19)2018-06-14
Ord for 2018-06-13
13. juni
Vær et godt eksempel!
"Ussia gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik hans far Amasja hadde gjort." 2. Krønikebok 26:4
Poenget i en tegneserie er slik: "Samme hva vi lærer barna våre, vil de oppføre seg akkurat som oss!" Vi smiler, men det er alvorlig. En ekspert sier: "Vi lærer bort det vi vet, men vi reproduserer det vi er." Barna dine kan kanskje noen ganger tvile på det du sier, men de vil alltid tro på det du gjør. Derfor:
Hvis du vil at de skal ha en stille stund med Gud, må du ha det. Hvis du vil at barna dine skal være i menigheten, ta dem med, ikke send dem.
Hvis du ikke vil at barna dine skal ha stygg språkbruk, pass på hva som kommer ut av din munn.
Hvis du ikke vil at barna dine skal røyke, drikke eller ta stoff, da må Du la være. Når du sier en ting, men gjør noe annet, vil barna likevel være glad i deg, men til slutt vil de miste respekten for deg. Og enda verre, de kommer til å tenke: "Hvis de prinsippene du preker om ikke virker for deg, hvorfor skal jeg prøve dem?"
Ditt eksempel vil ha større innflytelse enn alle dine irettesettelser. Les disse to skriftstedene nøye. Det første finner du i Det gamle testamentet: "Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som faren hans hadde gjort." Det andre finner du i Det nye testamentet: " Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor Lois og i din mor Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg" 2. Timoteus 1:5.
Tusenvis av år skiller disse to skriftstedene, men sannheten de lærer er tidløs: vær et godt eksempel!
Bibelleseplan: Ord 13; Gal 2; 1 Kong 7-8

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60