UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-07-09Læs et Ord til Dagen i dag (2018-07-22)2018-07-11
Ord for 2018-07-10
10. Juli
Bli med i Kristi seirende kirke! 3
"Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning." 2. Korinterbrev 5:17
Ingen ting i historien kan sammenliknes med det kristne misjonærer har oppnådd. For over hundre år siden oppdaget en skribent som kom hjem fra en tur jorda rundt at misjon og misjonærer ble bombardert med kritikk i London-avisene. Han skrev et brev til avisene der han forsvarte misjonen. I brevet skrev han at forvandlingen i de primitive menneskene i "Sør-havene" var noe å se, og at å ta lett på dette var en forferdelig kriminalitet: "For en sjøreisende å glemme disse tingene er en grunnleggende dumhet; for skulle han tilfeldigvis holde på å lide skipbrudd på en ukjent kyst, ville han fromt be om at misjonærens lærdom hadde kommet før han."
Forfatteren av det brevet var ingen annen enn Charles Darwin. Og etter sin jorden-rundt tur var han forvandlet. Bare se på papuanerne, en av aborginstammene på New Guinea. Misjonærer fra Holland begynte å arbeide med dem, og i 1860 så man de første fruktene av New Holland Mission, da en mann ved navn Nathaniel Pepper, en av aboriginene, tok imot Kristus. Noen år seinere da tusenvis ble omvendt, vant skolen på Papua førsteprisen i akademiske konkurranser blant tolv hundre koloni-skoler i New Holland. Hvilken bragd!
Skeptikerne hadde kanskje bygd noen få sanatorier for spedalske, sykehus og barnehjem, men mer enn noen andre har det vært etterfølgere av Jesus Kristus som har hatt den største innflytelsen i denne verden.
Bibelleseplan: Sal 9; Matt 9; Obadja 1

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60