UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-07-10Læs et Ord til Dagen i dag (2018-07-22)2018-07-12
Ord for 2018-07-11
11. juli
Lær deg å samarbeide
"La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke." 1. Korinterbrev 1:10
Det er en legende om en flokk vaktler som bodde i en skog. Fuglene var glade der, bortsett fra problemet med fienden, fuglefangeren. Han etterlignet lyden deres, og når de samlet seg sammen, kastet han et nett over dem, stappet dem i jaktkurven sin og bar dem til markedet. Til slutt sa en vis, gammel vaktel: "Brødre og søstre, jeg har en plan. Når fuglefangeren kaster nettet over oss, må vi sette hodene sammen i en del av nettet og begynne å flakse med vingene. På den måten kan vi løfte den og fly avgårde med den."
Fuglene var enige, og neste dag gjorde de akkurat det, og kom seg unna. Da fuglefangerens kone spurte ham: "Hvor er vaktlene som vi skal ta til markedet?" svarte han: "Da de alle samlet seg, var det umulig å stoppe dem!"
Da apostelen Paulus skrev til menigheten i Korint, sa han: "For noen av Kloes folk har fortalt meg, søsken, at det er stridigheter blant dere." v 11. Så sa han videre: "Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke." Skal du lykkes i noe må du "dø" fra ditt ego og dine egne interesser. Når noen gjør en feil, så ikke tillat deg å skylde på andre. Vær en som tilgir, og ikke la sånne ting føre til bitterhet. Ros andre i teamet for deres sterke sider, og tilby hjelp på områder der de er svake. Vær pliktoppfyllende og ansvarlig, og vær fokusert på større mål.
Når vi lærer oss å samarbeide, er det ikke noe som kan stoppe oss!
Bibelleseplan: Sal 10; Matt 10; 2 Krønn 22

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60