UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-07-11Læs et Ord til Dagen i dag (2018-07-22)2018-07-13
Ord for 2018-07-12
12. juli
Få folk til å høre på deg 1
"Den store folkemengden lyttet gjerne til ham." Markus 12:37
Bibelen sier om Jesus: "Den store folkemengden lyttet gjerne til ham." Hvorfor? Det var fordi ordene Hans var underbygget av viktige ting: Karakteren Hans, oppførselen Hans og omsorgen Han hadde for andre. Kort sagt fortjente Han retten til å snakke. Har du det?
For å få folk til å lytte er det viktig med: Innsikt. Når det du sier virkelig hjelper noen, oppnår du kontakt. Benjamin Franklin, en av dem i den amerikanske historien som er mest beundret og som er kjent for sin folkelige visdom, hadde en usedvanlig karriere. Det er interessant å kjenne til at han hadde svært liten formell utdannelse. Han gikk på skolen bare to år. Likevel var han høyt respektert på grunn av sin kunnskap og ivrige innsikt. Han var en glupsk leser og en intellektuelt nysgjerrig mann, og derfor ble han en ekspert på utrolig mange områder: trykking og utgivelse, politikk, sivil aktivisme, vitenskap og diplomati. Han var en innovativ oppfinner som sikret støtte fra Frankrike under revolusjonskrigen, grunnla det første offentlige biblioteket i Amerika, var den første presidenten i Det amerikanske filosofiske samfunn og hjalp til med å skrive Uavhengighetserklæringen. Biograf-forfatter Walter Isaacson kalte Franklin "den amerikaneren som har oppnådd mest i sin aldersgruppe, og den mest innflytelsesrike personen i utviklingen av det samfunnet som Amerika skulle bli." Når Franklin delte sin visdom med folket, opplevde de en kobling med ham. Dette gjelder deg også. Når du elsker mennesker, arbeider hardt, studerer, utvikler og deler din ekspertise på et gitt område, vil de lære å respektere deg og lytte til deg. Når det gjelder å lytte, får du ikke det du krever, du får det du fortjener.
Bibelleseplan: Sal 11; Matt 11; Joel 1-3

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60