UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-07-12Læs et Ord til Dagen i dag (2018-07-22)2018-07-14
Ord for 2018-07-13
13. juli
Få folk til å lytte til deg 2
"Herren var med ham og lot ham lykkes i alt han gjorde." 1. Mosebok 39:3
Det andre som kreves av deg når du skal få folk til å lytte til deg, er: Framgang. Kvalifikasjon kommer ikke bare fra kunnskap; det kommer fra resultater. Når folk vil ha framgang, ber de om råd fra dem som faktisk har oppnådd noe. Når du lykkes med noe, vil det alltid være noen som vil høre på deg. Hvis du har erfaring som har klare resultater på de områdene de ønsker å lykkes, vil dine meritter bli lagt merke til. Hva er det da som kreves for at vi skal ha framgang? Det er mange ting. Her er noen av dem:
Vaner. Alle ønsker å lykkes, men få er villige til å betale prisen. Du bestemmer ikke fremtiden; du bestemmer vanene og vanene dine bestemmer fremtiden din. Hemmeligheten ligger i den daglige rutinen. For å lykkes må du ha den vanen at du gjør det som de som ikke lykkes, unnlater å gjøre.
Mulighet. En person som lykkes, lager "høy av gresset som vokser under føttene på den andre personen!" De arbeider ikke bare de timene sola skinner. De ser at fremgang krever inspirasjon, strev og svette. Utholdenhet. Fremgang betyr at du må reise deg igjen hver gang du faller. Vitenskapsmann og oppfinner Louis Pasteur sa: " La meg fortelle deg hemmeligheten som førte meg til målet mitt. Styrken min ligger ene og alene i min utholdenhet."
Gud. Abraham Lincoln sa: "Jeg tror at Guds vilje utholder alt; uten Ham vil all menneskelig avhengighet være forgjeves; uten hjelp fra den guddommelige kunne jeg ikke lykkes; med den hjelpen kan jeg ikke feile." Gud ga "Josef fremgang i alt han gjorde," og Han vil gjøre det samme for deg!
Bibelleseplan: Sal 12; Matt 12; 2 Kong 9-10

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60