UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-07-13Læs et Ord til Dagen i dag (2018-07-22)2018-07-15
Ord for 2018-07-14
14. juli
Tilbakegang kan føre til at du kommer tilbake
"Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!" 1. Korinterbrev 15:57
Det som kan se ut som tilbakeslag, er ofte noe som fører til at du kommer tilbake! Det finnes ikke en bedre illustrasjon for det enn Langfredag. På lørdagen mellom Langfredag og Oppstandelses-søndagen, så det ut som om alt var tapt. Men det er ikke over før Gud sier det er over! Den største åndelige seieren i historien ble vunnet da det så ut som om det var det største tapet. Alt var tapt, men ikke så lenge. Tre dager etter korsfestelsen, spaserte Jesus ut fra graven. Og som et forsonet Guds barn, lever den samme kraften i deg i dag. "Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere." Romerne 8:11. I
Guds rike er mislykkethet aldri endelig. Ikke hvis du tror på oppstandelsen! Du vil ikke vinne alle åndelige slag, men krigen har blitt vunnet. Seieren ble forseglet for to tusen år siden da Jesus brøt seglet i graven. Det var dødsstøtet til selve døden. Paulus skriver: "Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss" v 37. I dag er du mer enn seierherre i alle disse tingene på grunn av det som Kristus oppnådde for deg. Ja, du vil oppleve tilbakegang. Men husk dette: Uten en korsfestelse kan det ikke være en oppstandelse. Så når du opplever tilbakegang, ikke ta et skritt bakover, for Gud forbereder en ny framgang for deg.
Bibelleseplan: Sal 13; Matt 13; 2 Kong 11-12

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60