UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

2018-02-11Læs et Ord til Dagen i dag (2018-05-22)2018-02-13
Ordet for 2018-02-12
12. februar
Sund økonomisk rådgivning (2)
De skal indsamle alt kornet i de gode år ... så landet ikke går til grunde ..." 1.Mos 41,35-36
Josef gav Farao god økonomisk vejledning, som vi alle burde leve efter: "De skal indsamle alt kornet i de gode år ... og ... oplagre korn til føde og bevogte det. Kornet skal opbevares i landet til de syv hungerår ... så landet ikke går til grunde under hungersnøden." Hvordan reagerede Farao? "Dette forslag syntes Farao og alle hans folk godt om ..." (Vers 37-38) Din fremtidige sikkerhed er garanteret, hvis du lever efter disse tre åndelige principper:
Betal tiende. "Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers Herre." Mal 3,10
Spar op. DisciplinŽr dig selv til at investere en procentdel af din indkomst i opsparing. Det gør ikke noget, hvis det er et beskedent beløb, bare du prioriterer det! Hvis du ikke gør det, vil du bruge pengene på noget andet og aldrig nå dine langsigtede mål såsom egen bolig, pensionering eller hjælp til Herrens arbejde.
Kom af med gæld. Efter at have betalt tiende og efter at have indsat et beløb til opsparing skal du bestræbe dig på at afslutte alle dine økonomiske forpligtelser. Hold op med at betale mindstebeløbet på dine afdrag. Ved ikke at betale fuldt ud hver måned, kommer du til at betale meget mere, end du burde betale. Sæt så meget som muligt til side til pensionering og udestående gæld, selvom du skal strække dig lidt og leve uden et par ting i et stykke tid. I det lange løb vil du nå vidt på den måde.
Bibellæseplan: Sl 43; ApG 15; 2.Mos 35-36

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.