UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

2018-02-12Læs et Ord til Dagen i dag (2018-05-22)2018-02-14
Ordet for 2018-02-13
13. februar
Sund økonomisk rådgivning (3)
"... den retfærdige giver uden at holde igen." Ordspr 21,26
Niveauet af den økonomiske velsignelse, Gud vil give dig, afhænger af tre spørgsmål:
1) Er du moden nok til at klare den? 2) Håber du at høste, uden at ville så? 3) Er du en samler eller en giver?
Gud ved, at vi ikke alle kan give det samme beløb. Jesus ærede enken, fordi hun gav sine sidste to øre, og sagde: "For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde ..." Mark 12,44
På den anden side har vi forretningsmanden Barnabas; han "solgte en mark, han havde, og kom med pengene og lagde dem for apostlenes fødder." ApG 4,37 Jo mere Gud velsigner dig med, jo mere holder han dig ansvarlig for. Jesus sagde: "Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af ..." Luk 12,48 Lige før optagelse af kollekt bad pastoren menigheden om at gribe fat i den person, som sad lige foran dem og snuppe den pågældendes tegnebog. "Godt," sagde præsten, "luk den nu op og giv så meget, som du altid har haft lyst til at give, men som du ikke havde råd til!"
Sandt at sige, så er vi ikke kaldet til alle at give ens, men vi er kaldet til at ofre ens. Det sætter niveauet. Er det ikke interessant, at man kan gå til et middagsselskab hjemme hos nogen, som ikke ejer ret meget, og så kan man gå hjem med følelsen af at være noget ganske specielt på grund af deres gæstfrihed? Det skyldes, at essensen af generøsitet er at give afkald på selvet. Gud giver stor økonomisk velsignelse til dem, der ikke ledes af deres kærlighed til penge. Du må forstå dette: Når Gud lægger dig på hjerte at så et frø, er der en høst på vej til dig.
Bibellæseplan: Sl 44; ApG 16; 2.Mos 37-38

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.