UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

2018-02-13Læs et Ord til Dagen i dag (2018-07-22)2018-02-15
Ordet for 2018-02-14
14. februar
Hvor har du dine stærke sider?
"Vi har forskellige nådegaver ..." Rom 12,6
Paulus skriver: "For ligesom vi har eet legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle eet legeme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået: Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overensstemmelse med troen ..." (Vers 4-7)
Dr. John Maxwell anbefaler, at vi i 80 % af vores tid arbejder med det, vi er bedst til, i 15 % af vores tid med det, vi lærer noget af og i 5 % af vores tid med det, vi evner mindst. Hvad er dine styrkepunkter? For at finde svaret på det spørgsmål må du:
Være sikker. Hvis du lader dine usikkerheder tage sig mindre ud, end de er, bliver du ufleksibel og uimodtagelig for forandringer.
Lære dig selv at kende. Brug tid på at udforske dine evner, bed om feedback og modtag den, og vær ærlig om dine blinde pletter.
Stol på din leder. Hvis du ikke kan stole på den person, du følger, skal du søge efter en person, du kan stole på, eller se at komme i en anden gruppe. Se det store billede. Din plads i en gruppe giver kun mening i forbindelse med det store billede. Hvis din eneste grund til at finde dig en niche er personlig gevinst, vil dine forkerte motiver berøve dig den sande glæde, tilfredsstillelse og succes, du ønsker.
Stol på din oplevelse. Den eneste måde, hvorpå du kan finde ud af, om du har opdaget dit sande arbejdsområde, er at afprøve ting, løbe risici, lære af dine fiaskoer og succeser, og finde ud af, hvad Gud har givet dig evner til at gøre.
Bibellæseplan: Sl 45; ApG 17; 2.Mos 39-40

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.