UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

2018-06-13Læs et Ord til Dagen i dag (2018-06-19)2018-06-15
Ordet for 2018-06-14
14. juni
Syg i hjertet (2)
"Han giver den udmattede kraft ..." Es 40,29
Vi bruger udtryk som "Så længe der er liv, er der håb," eller "Håb er at binde en knude på rebet og holde fast," og så tror vi, alt vil gå lidt bedre. Men hvis håbet synes for langt ude, eller det fornægtes, kan det få nogle mennesker til at lede efter en vej ud af det hele.
Er selvmord forkert? Ja. Det er forkert, fordi det udelukker Gud. Hvis du tager dit eget liv, kan Gud ikke længere gøre noget for dig. Det er forkert, fordi selvmord lader de efterladte tilbage med en stor uforløst smerte, som vil leve videre i deres hjerter. Gennem generationer har kristne ledere diskuteret selvmord og været uenige. Men de tror alle på sandheden i disse ord: "Bekymring og ængstelse gør én nedtrykt" (Ordspr 12,25 BPH).
En depression, som er ubehandlet, kan forårsage selvødelæggelse. Den kommer måske ikke i form af en kugle eller en overdosis; den kan komme som en beslutning om ikke at spise, eller om at overspise, eller om ikke længere at bede om hjælp, fordi den modtagne hjælp ikke har virket. Slutresultatet bliver det samme.
En amerikansk organisation for psykisk sygdom anslår, at kvinder er dobbelt så udsatte for at få depression, som mænd. Mennesker i familier med lav indkomst bliver sjældnere behandlet for sådan en lidelse, fordi de ikke har råd til hjælp.
Har Bibelen en løsning? Ja. "Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede, unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes." (Es 40,29-31)
Bibellæseplan: Ordsp 14; Gal 3; 1.Kong 9-10

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@UCB.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.