UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-10-21Læs et Ord til Dagen i dag (2018-10-22)2018-10-23
Ord for 2018-10-22
22. oktober
Dine vanesynder 2
"Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre." Efeserne 4:32
På grunn av måten vi er skrudd sammen på, blir vi ofte trukket mot visse synder. Konsekvensen er at våre svake områder vanligvis er konstante og forutsigbare. Det er som å ha en "syndeprofil."
I boken sin Signatursynder: Å temme våre egensindige hjerter trekker Dr. Michael W. Mangis fram ni av disse mønstrene ved å bruke et eldgammelt system som kalles Enneagram. Det er litt kontroversielt fordi det blir brukt i mange spirituelle tradisjoner, men det skal ha sin opprinnelse i tanken på de syv dødelige synder og Åndens frukt. Derfor kan det bli brukt innenfor en kristen ramme.
For å hjelpe deg til å ha mer selvinnsikt og bygge et forsvar mot ditt spesielle område av sårbarhet, så la oss bruke de neste dagene til å se på disse ni vanesyndene, og menneskene som mest sannsynlig kjemper med dem.
Reformatorer. De som vil forandre til noe bedre: Reformatorer blir dratt mot perfeksjonisme. De har en høy standard av profesjonalitet og deres største frykt er å gjøre feil. (De blir gode operasjonsleger; og er meget gode golfere.) Når de er på sitt beste er de korsfarere, vakthunder og profeter. Men fordi de kjemper med perfeksjonisme og selvrettferdighet, har de en tendens til å dømme andre som ikke har fullt så høy standard.
Profeten Amos er et godt eksempel. Han skriver om "en blylodd-linje" som viser hvor langt unna mennesker faller fra Guds standard. Se Amos 7:7-8.
Da Paulus skrev til reformatorene sa han: "Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre."
Som en reformator vil din største utfordring være å demonstrere kjærlighet, tålmodighet og nåde i møte med andre mennesker. Og med Guds hjelp kan du gjøre det.
Bibelleseplan: Sal 113; 2. Pet 2; Esek 31-32.

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60