UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-12-13Læs et Ord til Dagen i dag (2018-12-14)2018-12-15
Ord for 2018-12-14
14 desember
Gjør det Gud har sagt til deg 4
"Noah fant nåde for Herrens øyne." 1. Mosebok 6:8
Du spør: "Hva er Guds favør?" Det er det Gud gjør for deg som du ikke kan gjør selv. Den åpner mulighetens dører. Den vender motstand til støtte. Den kan hjelpe deg til å få en forfremmelse, komme på en liste eller fullføre forretningen. Bibelen sier: "Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker." Lukas 2:52
Legg merke til at akkurat som du kan vokse i visdom og alder, kan du også vokse i favør hos Gud og mennesker. Så i stedet for å være fornøyd med graden av favør som du setter pris på nå, spør Gud om mer. Du spør: " Hvordan finner jeg favør?" Lydighet! Det begynner med å overgi livet ditt til Kristus. "Han holder ikke tilbake det gode for den som er hel i sin ferd." Salme 84:12 Og Guds favør er ikke begrenset til det åndelige riket; den når til det materielle riket også. I Noahs liv ble det overført til geniale oppfinnelser. Han bygde ikke bare den første båten og var banebrytende i skipsverftsindustrien, han hadde også en stor variasjon i patenter.
I følge jødisk tradisjon fant Noah opp plogen, ljåen, hakka og mange redskap brukt til å dyrke jorda. Guds favør ble overført til gode ideer. Det spiller ingen rolle hva du gjør, Gud ønsker å hjelpe deg å gjøre det. Han ønsker å gi favør til din bedrift, ditt manuskript, din læreplan, ditt resymee, din salgsplan etc. Men du må sette deg i en posisjon der du kan motta Guds favør ved å være lydig. Hvis Gud vet at du gjør det, vil han få æren, han vil velsigne deg langt mer enn dine egne evner og langt mer enn dine ressurser.
Bibelleseplan: Ord 14; Åp 20; Job 3-5
... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60