UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2023-02-02
2. februar
Du representerer din Far
"Han fikk inderlig medfølelse med ham." Lukas 15:20
Da faren så sin fortapte sønn, "fikk han inderlig medfølselse med ham". Jack Graham skriver: "Dette er ikke en far som vil skynde seg å straffe sin syndige sønn...som har avskrevet ham som bortkastet og verdiløs. Dette er en kjærlig, omsorgsfull far som lengter etter å omfavne ham og ønske ham velkommen. Han løper nedover veien for å møte ham. Det du ser er et bilde av vår Fars kjærlighet til deg: ivrig, raus, tilgjengelig og rik."
Max Lucado legger til: "Fortellingen handler om en rik far og en naiv sønn som tar sin arv til Las Vegas og kaster den bort på spillemaskiner og prostituerte. Blakk og for stolt til å dra hjem, får han seg en jobb med å gjøre rent staller på travbanen. Når han kommer så langt at han må spise havren deres, opplever han at nok er nok.
Han drar av gårde, øver på sin angrende tale, men "Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham" (v. 20). Vi forventer oss armene i kors, en rynket panne, et reservert håndtrykk, en streng tale, men i stedet sa faren: 'Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde fest' (vv. 22-23)".
Ringen symboliserer delegert autoritet. Den som hadde ringen på seg gjorde affærer i navnet til den som hadde gitt den. Ville du ha gitt denne fortapte sønnen fullmakt over dine anliggender? Betrodd med ditt kredittkort? Da du kom til Gud, ble du gitt autoritet til å utføre affærer i Hans navn. Når du taler sannhet, er du Hans ambassadør (Se 2. Kor 5:20). Når du forvalter økonomi som Han gir, er du Hans økonomisjef. Når du erklærer tilgivelse, er du Hans prest. Han har gitt deg privilegiet å gjøre for andre det Han gjør for deg. Ikke hold tilbake oppmuntring eller bekreftelse! Tal ord som styrker andre. Hvorfor? Fordi du representerer din Far!
Bibelleseplan: Sal 33: Apg 5; 2. Mos 15-16
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96