UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2023-06-03
3. juni
Gud kaller deg i dag  (1)
"Paulus...som er kalt til apostel." Romerne 1:1
Gud så på noe av Paulus` bakgrunn, som var der før han ble en kristen, og Han fant noe som var nyttig. Og det var ikke bare åndelige erfaringer. Det var også akademiske og kulturelle erfaringer. Selv om Paulus så ut til å være dårlig kvalifisert på grunn av hatet han hadde mot de kristne, var han faktisk kvalifisert på en unik måte på grunn av sin bakgrunn. Som  tidligere fariseer, forsto han Skriften og måten motstanderne tenkte på. Og hans tidligere åndelige blindhet gav ham medlidenhet for de fortapte. Gud brukte både de gode og de dårlige erfaringene i Paulus` liv. Det kan Han gjøre for deg også!
Da Gud så etter en mann som kunne være en leder i Sin menighet, en som skulle skrive ned menighetens teologi, som skulle diskutere med religiøse ledere (som var mot menigheten), som skulle drive Jesu arbeid videre i akademiske og sosiale kretser, som skulle bære budskapet helt fra den laveste personen i gata til Cæsars trone, fant Gud en mann som allerede hadde de nødvendige kvalifikasjonene. Og den mannen var Paulus. 
Gud arbeider på denne måten: Først leter Han etter deg, så forbereder Han deg, så setter Han deg på riktig sted, så gir Han deg det du trenger for å gjøre det som Han vet at du kan gjøre mest effektivt. Og Guds kall er det eneste som vil gjøre deg fullstendig glad, selv om du ikke alltid vet det på forhånd. Kaller Gud deg? Forbereder Han deg? Setter Han deg på riktig sted?  Gir Han deg det du trenger for å utføre oppgaven? Den største gleden og tilfredsstillelsen i livet kommer når du overgir deg til Ham og sier ja. 
Bibelleseplan: Ord 3; Joh 13; 1 Krøn 18-19
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96