UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2022-11-27
27. november
Er du i et forhold med mishandling
"Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør." Lukas 23:34
Hva skal du gjøre hvis du er i forhold med mishandling?
(1) Be for dem. Jesus sa: "Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere" (Lukas 6:27-28). Det sies at 90 prosent av de som mishandler, ble mishandlet selv. Ofte reagerer de ut fra sine egne sår som ikke er helbredet eller erfaringer som det ikke er tatt tak i. Og mens dette ikke på noen måte unnskylder dem, gir det deg innsikt i hvordan du kan be for dem. Satan elsker å bruke omstendigheter som alkohol, stoff, sinne, pornografi og annet som er negativt for å ødelegge forhold. Så be for den som mishandler deg om å bli den personen som Gud hadde til hensikt at han eller hun skulle være. "Når han kaller på meg, svarer jeg, jeg er med ham i nøden, jeg frir ham ut og gir ham ære" (Salme 91:15).
(2) Få hjelp. Salomo sa: "Om n blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort" (Forkynneren 4:12). Hvis du trenger en støttegruppe eller en megler som kan gripe inn, så gjør det nå.
(3) Gjør forholdet slutt hvis du trenger det. Det er ikke din jobb å forandre den personen. Og det er ikke et nederlag for deg hvis de ikke forandrer seg når de blir stilt overfor Guds kjærlighet og sannheten. Det er et løfte du kan stå på: "Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Derfor kan vi tillitsfullt si: Herren er min hjelper, jeg frykter ikke. Hva kan mennesker gjøre meg?" (Hebreerne 13:5-6).
Bibelleseplan: Sl 148; åb 4; Est 1-2
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96