UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2020-09-27
27. september
Sannheten om penger
"Strev ikke for å bli rik." Ordspråkene 23:4
Mer penger gir oss flere muligheter til å gjøre godt i verden. Jesus sa: "Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." (Matteus 24:14). å oppfylle misjonsbefalingen vil kreve penger, mye av det. Men penger i seg selv vil aldri gjøre deg glad eller trygg.
Salomo, en av verdens rikeste menn, skriver: "Strev ikke for å bli rik. Avstå fra din egen visdom. Når du vender dine øyne mot rikdommen, så er den borte. For den gjør seg vinger, lik en ørn som flyr mot himmelen." (Ordspråkene 23:4-5).
Da en av verdens rikeste menn nylig døde, spurte en reporter et familiemedlem: "Hvor mye etterlot han seg?" Slektningen svarte: "Alt sammen!" Samme hvor mye penger du tjener, sparer, investerer eller har, så vil pengene dine etterlate deg eller du vil etterlate deg pengene.
Noen bemerket klokt at det er sju menneskealdre: For det første ser et menneske jorden. For det andre ønsker mennesket den. For det tredje styrer det på for å få den. For det fjerde bestemmer det seg for å være fornøyd med omtrent halvparten. For det femte bestemmer det seg for å være fornøyd med mindre enn halvparten. For det sjette er det nå fornøyd med å eie en tre-ganger-seks-fot gravplass. For det sjuende får det den.
Det er massevis av ting du kan leve uten, og mye rikdom er en av dem. Det du ikke kan leve uten er fred med Gud, en familie fylt med kjærlighet, et livslangt vennskap med barna dine og et liv du har levd godt til Guds ære.
Bibelleseplan:: Sal 88; Luk 9; Jer 23-24
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45