UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2024-02-22
22. februar
Ikke tvil på Gud
"Hvis jeg ikke får se....vil jeg ikke tro". Johannes 20:25
Johannes skriver: "Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren,' sa de til ham. Men han sa: Dersom jeg ikke får se naglemerket i hendene hans og får legge fingeren i det og stikke hånden i hans side, vil jeg ikke tro.'
åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket; han stod midt iblant dem og sa: Fred være med dere.' Så sier han til Tomas: Kom med fingeren din, og se mine hender, og kom med hånden og stikk den i min side. Vær ikke vantro, men troende!' Min Herre og min Gud!' sa Tomas." (vv. 24-28).
Jesus valgte en tviler til disippel. Og da han tvilte, verken avviste eller fordømte Jesus ham. Han viste seg faktisk spesielt for å løse tvilen og bygge tro.
Elisabeth Elliot sa: "Ekte tro begynner bare å fungere når det ikke er noen svar."
Gud sier: "Mine tanker er ikke dine tanker" (Jesaja 55:8). Sannheten er at Gud ikke tenker som oss. Han ser det store bildet, og Han arbeider mot et helt spesielt mål. Jesus sa: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå" (Johannes 16:12).
Så når du merker at du tviler, be: "Herre, å tro er ikke lett når jeg har det vondt og er forvirret, og Du er stille. Som Tomas vil jeg ha bevis for at du elsker meg. Hjelp meg å se lenger enn mine ønsker for fred og komfort, lenger enn mine tvil og ubesvarte spørsmål, og til å gripe tak i sannheten om din kjærlighet og nåde som aldri svikter."
Bibelleseplan: Sal 53; Apg 25; 3. Mos 16-17
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96