UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-11-15Læs et Ord til Dagen i dag (2018-11-16)2018-11-17
Ord for 2018-11-16
16. november
Å drepe "kjemper" 1
"Slik vant David over filisterkjempen." 1. Samuel 17:50
Første Samuel kapittel 17 er bakteppet for historien om David og Goliat. Gjeteren dreper krigeren. Gutten overvinner kjempen. Gud gir David seier over hans kjempe, for å inspirere oss til å konfrontere våre egne kjemper. Kjemper kan være noe håndgripelig eller uhåndgripelig: tingene vi ikke kan overvinne fordi vi tror at vi ikke kan greie det pga frykt. De kan også være mål vi ikke oppnår, uferdige prosjekter eller drømmer som ikke er oppfylt - de "løse trådene" i livet som får oss til å sitte klistret fast i middelmådighet.
En kjempe er hva som helst eller hvem som helst som holder oss borte fra å være eller gjøre det som Gud vil at vi skal være eller gjøre. Kjemper kan være innvendig eller utvendig, virkelige eller fantasi, fysiske eller emosjonelle. En kjempe kan være en holdning, en vane, en tro, en filosofi eller et minne. Den kan være en person som står mellom deg og Gud; mellom den du er og den Gud ønsker at du skal være; mellom hvor du er og hvor Gud ønsker at du skal gå; mellom hva du tror og hva Gud ønsker at du skal tro.
Kjemper har et mål: å stoppe din utvikling og hindre deg i å nå din hensikt i livet. Men de som går mot disse kjempene, ser hver eneste kamp som en test hvor utfordringen er å vende noe negativt til noe positivt. De godtar konflikter og forventer motstand. For dem er konflikt vekst, og det å overvinne en fiende er betingelsen for framgang. Kjemper kan avdekke vår skjulte styrke, være en målestokk for vår vekst og øke vår tillit til Gud. De som overvinner disse kjempene, ser muligheter i motstand, potensiale i problemer og seier i nederlaget.
Og med Guds hjelp kan du bli en som dreper kjemper.
Bibelleseplan: Sal 77; Hebr 11; Jer 3-4.

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60