UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2022-01-25
25. januar
Bruk dine sterke sider
"Hvem har satt deg høyere enn andre?" 1. Korinterbrev 4:7
Hvor vellykket du er, har ikke noe med likheten til andre å gjøre, men i forskjellen. I stedet for å sammenligne deg med andre og konkurrere med dem, prøv å oppdage hvilke naturlige evner du har, for det er på det området du vil gjøre det bra. Sangeren Pearl Bailey sa: "Det er to typer talenter: et menneskeskapt og et gitt av Gud. Med det menneskeskapte må du jobbe veldig hardt. Men det gudgitte talentet bearbeider du bare av og til".
Paulus skriver: "Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss" (Romerne 12:6). Ville du heller kjempe for å utvikle ferdigheter der du bare har litt naturtalent, eller løpe med det talentet Gud har gitt deg for å finne ut hvor det fører deg? Drømmer blir ikke virkelige bare fordi du gjør noe bra en gang i blant. De blir oppfylt fordi du presterer utmerket dag etter dag. Og det skjer bare hvis du arbeider innenfor det område du er god på eller har dine sterke sider.
Du kan ikke bli lik han som du gikk sammen med på videregående skole, som fikk en invitasjon fra en stor klubb til å delta på en vårsamling fordi han var så god i baseball. Etter den første uka skrev han hjem og sa: "Leder blant alle som slår ballen. De andre er ikke så gode." Den andre uka skrøt han: "Treffer 500. Ser ut som jeg går videre." Den tredje uka skrev han: "De begynner å kaste skruballer i dag. Kommer hjem i morgen." Du kan ikke lykkes uten at du er vedvarende god, og du kan ikke oppnå det når du ikke bruker de sterke sidene som Gud har gitt deg. Det vil kreve hele talentet du har å oppnå den gudgitte drømmen. å følge talentet ditt vil gi deg den beste sjansen til å være vedvarende god på det du gjør. Derfor er det viktig at du bygger på dine sterke sider.
Bibelleseplan:: Sal 25; Mat 25; 1 Mos 49-50
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96