UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2023-09-27
27. september
Få smaken på Guds Ord
"Hvor søte dine ord er for ganen, bedre enn honning i munnen." Salme 119:103
Når vi nå liker grønnsaker som vi hatet som barn, forteller det oss at etter hvert som vi modnes, kan vi utvikle en smak for det som er sunn og næringsrik mat. Og siden Bibelen er mat for sjelen, kan du utvikle en smak for den også. Eugene Peterson skriver: "Kristne får mat fra Skriften. Den hellige Skriften gir næring til de helliges samfunn, som mat gir næring til menneskekroppen. Vi kristne ikke bare lærer og studerer og bruker Skriften; vi blir en del av den, vi tar den inn i livet på en måte slik at den blir omgjort til kjærlighetshandlinger."
En kundeundersøkelse viser at en gjennomsnittlig bibelleser har ni bibler og ser etter enda flere. Hva er feil med det? Det er en hemmelighet som det ikke snakkes om, og det er at mange mener at Bibelen er kjedelig. Det er et ganske nytt fenomen, og det er alvorlig. Gammelgresk, språket i Det gamle testamente, har ikke et ord for kjedelig. Ordet fikk ikke sin nåværende mening på engelsk før i de siste århundrer.
Når vi tenker på antikkens verden: ikke tv, internett, filmer og nesten ikke bøker, antar vi at det må ha vært veldig kjedelig. Men folk på den tiden kjedet seg ikke. Vi er generasjonen som kjeder oss fordi evnen til å fokusere og glede oss over noe i tankene over tid, har blitt mindre. Vi har blitt så avhengige av ytre stimuli.
Vi har for mange alternativer. Det er grunnen til at for å bli en trofast bibelleser, må det begynne som en disiplin, fortsette som en plikt og til slutt blir det en glede. "Hvor søte dine ord er for ganen, bedre enn honning i munnen." Og det kan bli din opplevelse også når det gjelder å lese Guds Ord. Du må bare komme i gang og ta det på alvor.
Bibelleseplan: Sal 88; Luk 9; Jer 23-24.
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96