UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-06-18Læs et Ord til Dagen i dag (2018-06-19)2018-06-20
Ord for 2018-06-19
19. juni
Verdsett Guds ord 1
"Jeg brøt ikke budene fra hans lepper, ordene fra hans munn gjemte jeg i mitt indre." Job 23:12
Guds Ånd gjør oss lik Guds Sønn, gjennom Guds Ord!
Det er derfor Satan vil legge 101 sementblokker i veien for å holde deg borte fra å lese Bibelen. Paulus skriver: "Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget" Apostlenes gjerninger 20:32).
I den engelske Bibelen står det at Gud kan gi dere alt dere trenger. Derfor er det viktig å tenke på ordet ALT. Guds ord er som et frø; det er fylt med potensiale. Jesus sa: "De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv" Johannes 6:63 Det er noe fantastisk som skjer når du studerer Guds ord. Dine tanker blir opplyst, hjertet gir gjenklang og sannheten kommer inn i livet ditt. Bibelen er mer enn bare en bok med doktriner. Den skaper tro, produserer forandring, får mirakler til å skje, helbreder smerte, bygger karakter, forandrer omstendigheter, fyller med glede, overvinner motgang, seirer over fristelse, bygger håp, utløser kraft, renser tankene, får ting til å skje og garanterer fremtiden din. Du kan ikke overleve uten den. Den er like viktig som mat i livet ditt.
Det er derfor Job sa: "Jeg brøt ikke budene fra hans lepper, ordene fra hans munn gjemte jeg i mitt indre." I en annen oversettelse står det at Job satte mer pris på Guds ord enn sitt daglige brød. Guds ord er din åndelige næring som du trenger for å fullføre livets hensikt. Bibelen beskriver det som melk, brød, fast føde og søt dessert. (se Peter 2:2; Matteus 4:4; 1. Korinterbrev 3:2; Salme 119:103). Dette fireretters-måltidet er Åndens meny for daglig styrke og vekst. Peter skriver: "og lengt som nyfødte barn etter ordets rene melk, så dere ved den kan vokse til frelse" 1. Peter 2:2
Så bestem deg for å lese Guds ord hver dag.
Bibelleseplan: Ord 19; Ef 2; Pred 3-5

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60