UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2022-07-01
1. juli
Gud vil sørge for "alt" du trenger
"...kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen?" Romerne 8:32
Bibelen sier: "Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?" En forfatter sammenligner det på denne måten: "Se for deg at en mann ser et barn som blir slått av noen bøller. Han springer inn i gjengen, redder gutten og frakter ham til sykehuset. Barnet blir tatt hånd om og blir frisk igjen. Mannen betaler for behandlingen på sykehuset. Han får vite at barnet er foreldreløst og adopterer ham som sin egen og gir gutten sitt etternavn.
Så en natt flere måneder seinere hører faren at sønnen gråter ned i puta. Han går inn til ham og lurer på hvorfor han gråter. &39;Jeg er redd, pappa.....for i morgen. Hvor skal jeg få mat fra? Hvordan skal jeg få kjøpt meg varme klær? Hvor skal jeg sove?&39; Faren blir forundret. &39;Har ikke jeg vist deg det? Forstår du det ikke? Jeg våget livet mitt for å redde deg. Jeg brukte pengene mine for å gi deg behandling. Du har fått navnet mitt. Jeg kaller deg sønnen min. Ville jeg gjøre alt dette og ikke gi deg det du trenger?&39;
Vær ærlig nå. Reddet Gud deg for at du skulle bekymre deg? Ville Han lære deg å gå bare for å la deg falle etterpå? Ville Han bli naglet til et kors for dine synder og etterpå ikke bry seg om bønnene dine? Det står jo i Skriften: &39;For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier&39; (Salme 91:11)." Ikke bekymre deg lenger og stå trygt på Hans løfte om at Han "ikke kan gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen". Bibelleseplan: Ord31; Kol 4; 1 Kong 15-16
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96