UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2021-03-01
1. mars
Vær forsiktig med hvem du vender deg til (2)
"Jeg sa: 'Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren.' Og du tok bort min syndeskyld." Salme 32:5
Når du sliter med en lei vane eller en avhengighet, vil du finne styrke i den rette støttegruppen. Og når du trenger hjelp, skal du ikke føle skam når du strekker deg ut etter det, men vær forsiktig med hvem du bekjenner syndene dine for!
Salmisten skrev: "Jeg sa: 'Jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren.' Og du tok bort min syndeskyld."
En bibellærer sier det slik: "Diskuter aldri det som du vil at andre skal glemme. Dine ord gjør tankene permanente; de gir liv og lang levetid til alt som blir diskutert. Argumenter ville dø og konflikter ville opphøre om ikke dine ord holdt liv i dem. Dine ord holder liv i argumenter og konflikter som egentlig ellers ville ha forsvunnet eller blitt borte.
"Tungen har makt over liv og død, de som gjerne bruker den, får smake frukten." (Ordspråkene 18:21). Og ord kan såre. "Ord fra en baktaler er som lekre retter, de glir ned i magen. (Ordspråkene 18:8).
Du kan ikke få andre til å slutte og snakke om deg, men ikke gi dem informasjon du kanskje vil de skal glemme. Og du må aldri gi unødvendig informasjon som krever, forlanger og inspirerer til flere spørsmål. Vær forsiktig når du bekjenner dine feil. Ditt forsøk på å være åpen kan være oppriktig, men feilen din kan kanskje bli noe større i deres minne enn lærdommen du fikk, og som du prøver å dele med dem.
Det er selvsagt ganger da det er tilrådelig å gi tilleggsinformasjon og oppklaring som er til fordel for deg, og kanskje også nødvendig, men du må være klok. Fokuser på fremtiden din, ikke fortiden. Og si aldri noe du ikke ønsker skal bli gjentatt resten av livet ditt.
Bibelleseplan: Sal 60; Mark 4; 4 Mos 3-4
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45