UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2023-03-25
25. mars
Tilgivelse (2)
"Ettergi, og du vil bli ettergitt." Lukas 6:37
Her er flere tanker om tilgivelse:
Godta at mennesker er som de er, og ikke prøv å forandre dem. Du sier: "Jeg tilgir dem bare hvis de forandrer seg." Det bare holder deg bundet til dem, besatt av hva de gjorde, og så forlanger du at de oppfører seg på måter som du godkjenner. Ikke noe gjør mennesker mindre villige til å forandre seg, enn når du prøver å kontrollere dem og forlanger at de møter dine krav. å forandre mennesker er ikke din jobb; det er Guds jobb! Din jobb er å velge tilgivelse og legge det i Guds hender. Oppskriften til helbredelse er enkel: tilgi, slipp taket og overgi det til Gud.
Se på den som har såret deg som Guds redskap til vekst. Det er lettere å tilgi noen når du slutter å se dem som Satans agent sendt for å ødelegge deg, og begynner å se dem som Guds instrument til å utvikle deg. Livet til Josef følger dette prinsippet. Veien som ledet ham fra fangehullet til palasset var belagt med urettferdighet, skuffelse og forræderi. Men Gud brukte hver smertefull omstendighet til å lede ham til målet. Og Gud kan gjøre det for deg.
Prøv å forsone deg med den som har såret deg. Forsoning er Guds natur. "For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død" (Romerne 5:10). Og det Gud gjorde for deg, vil Han at du skal gjøre for dem du ikke kommer overens med. Jesus gjorde forsoning til en hovedsak ved å si: "så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din!" (Matt 5:24). Ja, det vil kreve uselviskhet og ydmykhet av deg, men det du får tilbake, er verdt investeringen!
Bibelleseplan: Sal 84; Rom 12; 5 Mos 15-16
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96