UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2024-06-16
16. juni
En fars velsignelse
"I tro var det Isak velsignet Jakob og Esau med tanke på det som skulle komme." Hebreerne 11:20
Her er to bibelske sannheter til dere fedre om velsignelse for barn og barnebarn. For det første:
Bønnens makt. I Skriften var en fars bønn en bønn med åpne øyne til Gud for barna. Isak, som var bonde, sa til sønnen sin: "Måtte Gud gi deg dugg fra himmelen, fruktbar jord og rikelig av korn og ny vin!" (1. Mosebok 27:28). Har barna dine noen gang hørt deg snakke med Gud om dem? Kanskje de har hørt harde ord som: "Hvordan kunne du være så dum? Tenker du ikke? Du er håpløs!" Hvis det er tilfelle, be om unnskyldning og be om tilgivelse. La dem høre deg be Guds rike velsignelse over hver av dem. En fars bønn om velsignelse over familien har stor makt, den er livsforvandlende!
En visjon om en trygg framtid. Bibelen sier: "Uten åpenbaring (eller visjon) blir folket ustyrlig" (Ordsp 29:18). Rådgivere forteller om mange elever/studenter som mangler visjon. Hvorfor? Fordi de ikke ser noe lenger framme enn økonomisk dysterhet, arbeidsledighet og vanskelige tider. De trenger noen som har tro på dem og deres framtid, som tror at de kan lykkes og leve gode liv, at det beste ligger foran dem. Isak ventet ikke til guttene kunne skape sin egen visjon for framtida. Han bad åpent for deres fremtidige suksess, og for respekt og gunst i familien og samfunnet. Barna dine trenger ikke din manipulering; de trenger din motivering. Og det gjør du når du velsigner dem!
Bibelleseplan: Ord 16; Gal 5; 2 Krøn 4- 5
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45
vipps 66 67 96