UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Gr�nlandsk GL Om Bob Gass ...

Ord for 2021-05-17
17. mai
Ikke undervurder gaven din
"Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår." (Efeserne 3:20).
Neste gang du ser et stort eiketre så minn deg selv på at det begynte som en liten eikenøtt. Det du gjør i dag kan kanskje se smått ut, men når Gud velsigner det, kan det vokse. I 1912 fortalte Dr. Russel Conwell, pastor for Grace baptistmenighet i Philadelphia, om en søndagsskoleelev som het Hattie May Wiatt. Fordi menigheten var overfylt, hadde Dr. Conwell sagt til Hattie May at han ønsket seg bygninger som var så store at alle kunne komme.
Da Hattie May ble syk og døde, ble Conwell bedt om å tale i begravelsen. Hattie Mays mor fortalte ham at datteren hadde spart penger for å hjelpe til med å bygge en større kirke. I Hatties pung var det femtisju cents, et beløp som tilsvarer ca 6 kroner. Conwell vekslet de ulike myntene til femtisju 1 cent-mynter som han la på utstilling og "solgte". Med overskuddet fra salget kjøpte han et hus i nærheten som ble en avdeling for barna i menigheten. Inspirert av Hatties historie kom det inn mer penger, og fra hennes lille beløp kunne man til slutt bygge Temple Baptist Church, Temple University og Good Samaritan Hospital.
Kanskje du opplever at dine gaver, din tid, dine talenter og din innsats er for lite til å gjøre en forskjell. Men når du gir alt til Gud og ber Ham velsigne det, vil du oppdage at Han er både en stor matematiker og en stor "multiplikator". Han får alt til å bli mye større. Han kan ta dine ord, ditt engasjement og dine ressurser og mangedoble det utover det du kan forestille deg. "Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår."
Bibelleseplan: Sal 136, 2 Kor 9,1 Krøn 8-9
Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Postboks 607, 1522 Moss.
tlf. 46 21 28 45