... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2023-11-30
30 november
Gör vad Gud säger
"Herren kom till Abram i en vision." 1 Mos 15:1, fritt övers.
När Gud ger dig en vision för ditt liv, ger han dig inte alla detaljerna direkt. Han säger bara: "Var inte rädd, gör bara vad jag säger åt dig och jag ska vägleda dig och låta dig ha framgång."
Vad involverade Abrams vision? "Herren sade till Abram: Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig.Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig" (1 Mos 12:12).
Hur gammal var Abram? "Abram var 75 år när han lämnade Harran" (1 Mos 12:4). Vad var det Abram lämnade bakom sig? "Abram var mycket rik, han ägde silver och guld" (1 Mos 13:2). Hur gensvarade Abram: "I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans, och han drog bort utan att veta vart han skulle komma" (Heb 11:8)
Abraham hade inte kunnat tala om vad han hade för slutdestination, eller hur han skulle ta sig dit. Han visste bara att Gud hade sagt åt honom att lämna den trygga hamn där han befann sig.
Förstå detta: det du är villig att lämna, avgör ofta vad Gud kan anförtro dig. Du säger: "Men jag måste få mer information." Du kommer att få veta längs vägen!
För varje steg du tar i tro, kommer Gud att avslöja ytterligare en detalj. Han kommer att informera dig om det du behöver få veta. Så, säger den Gud som sa till Abram: "Gå till det land som jag skall visa dig", någonting liknande till dig i dag? Var inte rädd, kliv bara ut i tro och lyd honom.
Näring för själen: Ps 91; Luk 12; Dan 1-2.

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59