... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2021-09-25
25 september
Gå till roten med dina problem
"Stå fasta och var stadigt rotade i honom" (Ef 3:17)
Misslyckades dina föräldrar med att få dig att känna dig älskad? övergav din partner dig? Har du blivit utsatt för fysiskt, sexuellt, själsligt eller känslomässigt övergrepp? Det här är smärtsamma upplevelser. Att lära sig att känna igen dess källa är avgörande, särskilt när det handlar om en rot av att inte känna sig förkastad.
Du kan hänge dig åt all sorts strategier, från att behaga människor till arbetsnarkomani för att få dig att må bättre, men utan ett rotsystem av en hälsosam självkänsla kommer ingenting att fungera. Sargade rötter producerar sargade frukter: känslor av underlägsenhet, värdelöshet, ilska, oförmåga att visa tillit och fruktan för närhet. Hur förändrar man dessa frukter? Genom att adressera roten till problemet. Hur gör man det? "Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande,så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom" (Ef 3:16-17).
Tillförsikten om Guds kärlek kan skapa helande för dina känslor och han "planterar" inte bara om dig, han ger dig nya "föräldrar". Det betyder att du inte längre behöver få din trygghet och egenvärde från din släkt och familj, för: "nu är vi Guds barn" (1 Joh 3:2). Men kom ihåg, det är en process. Starka rötter kräver tre saker:
(1) Tid att växa. Att bli trygg med din identitet som Guds barn är som att gå in nya skor. Du måste ha dem på dig tills de blir bekväma.
(2) Beskydd från det som kan döda. Omge dig med människor som bygger upp dig istället för de som bryter ned dig, människor som "har fått samma dyrbara tro som vi" (Se 2 Petr 1:1).
(3) Andlig kost. Lär dig att be och föd dig regelbundet med Guds Ord (Se Job 23:12).
Näring för själen: Ps. 86; Luk 7; Jer 35-36

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59