... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2022-08-10
10 augusti
Tankar kring Bibeln (3)
"Den som ... gör något, han blir salig genom det han gör" (Jak 1:25)
Ditt liv måste styras av Guds ord, inte av dina impulser, eller dina tankar, eller av åsikter från de som du har omkring dig. Bibeln är inte Guds försök att erbjuda dig intressanta insikter eller goda råd att överväga, det handlar om fasta övertygelser.
Jesus sa: "Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund" (Matt 7:24). Byggmästarens grund stod emot livets stormar. å andra sidan sa Jesus: "Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand" (se vv. 26-27).
Jesus dömde inte den andre mannen för att han byggde en otillräcklig byggnad eller för att han inte hörsammade, förstod eller trodde hans ord, utan för att han inte agerade på dem. Jakob skriver: "Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste ... [den som] inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör" (Jak 1:22, 25).
Om du tror att läsa, känna till och till och med att tro på Guds ord uppfyller dina förpliktelser till ordet, så tar du fel. Eftersom det är Guds ord måste hans instruktioner åtföljas. Det kräver inte bara att tro på det, utan att handla i enlighet med det.
Jakob sa inte att du skulle bli välsignad på grund av vad du tror på, utan i enlighet med vad du "gör".
När Mose läste Guds ord för israeliterna sa de: "Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom" (2 Mos 24:7). Och det måste vara din livsregel också.
Näring för själen: Ps 40; 1 Tim 4; Jes 33 - 34

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59