... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2020-10-21
21 oktober
Var försiktig med vem du lyssnar till
"Ty det är Herren som skänker vishet". (Ords 2:6)
Vad säger människorna i ditt liv till dig? ökar de ditt tvivel på dig själv eller styrker de din tro? Bara för att människor säger dig något betyder det inte att det är så. år 1492 trodde människorna kring Columbus att jorden var platt. "Experterna" undersökte hans resplaner och sa att hans ide var omöjlig. Men Columbus ramlade inte av jordens kant som de förutsåg - han upptäckte i stället Amerika!
På samma sätt försökte Thomas Edison övertyga Henry Ford om att ge upp sin nästan förverkligade ide om en bil därför att han var övertygad om att det aldrig skulle fungera. Han sa till Ford: "Kom och arbeta för mig och gör något som är värt att göra." Trots att Edison var en stor uppfinnare, låter det som att han endast var positiv till vad han kunde göra och ganska pessimistisk till vad andra kunde göra.
Så nästa gång du kliver in i din bil för att åka någonstans, var glad att Ford inte delade Edisons negativa syn på bilar. Låt inte någon annans begränsade tänkande sätta gränser för dig. Negativitet är smittsamt; du måste vara uppmärksam om du inte vill få den!
även om du är den ende positiva personen i din familj, var den som i varje situation har en optimistisk syn. Vad vi kallar "allmänt bekant" är ofta allmänt fel!
"Herren skänker vishet, från hans mun kommer kunskap och insikt." Har de människor som säger dig att "så kan man inte göra" räknat med Gud i sina beräkningar? Om inte, ägna dem ingen uppmärksamhet. I stället för att lyssna till personer som ökar dina tvivel, lyssna på dem som Gud har gett vishet, kunskap och förståelse.
Näring för själen: Sef 1-3; Joh 6:1-24; Ps 85; Ords 24:11-14

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59