... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2023-06-03
3 juni
Gud kallar dig idag (1)
"Paulus ... kallad till apostel." Rom 1:1
Gud sträckte sig in i en del av Paulus bakgrund som hade formats innan han blev kristen, och han hittade några väldigt användbara saker där. Och det var inte allt som var andligt. Där fanns det också akademiska och kulturella saker. även om Paulus verkade okvalificerad på grund av sitt fundamentala hat mot kristna, kvalificerade faktiskt hans bakgrund honom på ett unikt sätt.
Som en tidigare faris, förstod han Bibeln och tankesättet hos dem som skulle motsätta sig honom. Och hans tidigare andliga blindhet gav honom medlidande för de förlorade. Gud använde både de goda och de dåliga erfarenheterna i Paulus liv. Och han kan göra det för dig också!
Tänk på det: när Gud letade efter en man som skulle vara en tidig ledare i hans församling, skriva ner församlingens teologi, debattera med religiösa ledare som argumenterade mot hans församling, sprida Jesu sak på akademiska och sociala områden, föra med sig budskapet hela vägen från den lägsta människan ute på gatan, till Caesars tron, hittade han en man som redan hade de nödvändiga kvalifikationerna - och den mannen var Paulus.
Så här gör Gud: först letar han upp dig, sedan förbereder han dig, sedan positionerar han dig, sedan stärker han dig till att göra det som han vet att du kan göra mest effektivt. Och Guds kallelse är det enda som kommer att göra dig fullständigt lycklig, även om du inte alltid vet det i förväg. Så kallar Gud dig? Förbereder han dig? Positionerar han dig? Stärker han dig? Din högsta nivå av glädje och tillfredsställelse i livet kommer när du överlämnar ditt liv åt honom och säger ja.
Näring för själen: Ords 3; Joh 13; 1 Krön 18-19

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59