... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2021-04-14
14 april
Förvandla din förlust till vinst (1)
"Gileaditen Jefta var en tapper stridsman. Han var son till en prostituerad" (Dom 11:1, FB)
Jefta var den oäkta sonen till en man vid namn Gilead. Hans mor var en prostituerad. Han växte upp i hemmet hos Gileads andra äkta söner som senare drev ut honom. "Du får inte dela arvet i vår fars hus" sa de (v 2). Så det slutade med att han bodde i en grotta.
Medan han var där, tog han ett gäng löst folk och rebeller och formade dem till en stor arme. När ammoniterna hotade Israel, vände de äldste sig till honom och bad om hjälp. "Men Jefta svarade ... : ’Har ni inte hatat mig och drivit ut mig ur min fars hus? Varför kommer ni till mig nu när ni är i nöd?’ ... ’Just därför har vi kommit tillbaka till dig. Kom nu med oss och strid mot ammoniterna. Du ska bli huvud över oss alla som bor i Gilead’" (v 7-8).
Jefta ledde dem inte bara till seger, han omnämns med heder i Bibeln tillsammans med personer som Abraham, Mose och David. Hans liv är fyllt av lärdomar.
Här är en viktig sådan: Förkastelse kan vara en del av Guds plan för ditt liv. Jefta blev förkastad av orsaker utöver hans kontroll - han var oäkting. Men i stället för att bli bitter, gick han vidare och gjorde något gott av sitt liv. Kanske har du förkastats för att du var gammal, ung, intelligent, dum, vacker, ful, privilegierad, fattig, attraktiv, motbjudande, man, kvinna, vit, svart etc. Genom Guds nåd tog Jefta en dålig situation och vände den till en bra. Och om du lämnar över din situation till Gud idag, är samma nåd tillgänglig för dig.
Näring för själen: Dan 5-7; Luk 22:47-53; Ps 103:1-12; Ords 10:13

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59