... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2022-11-27
27 november
är du i en osund relation?
"Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör" (Luk 23:34)
Om du är i en osund relation, vad ska du göra? (1) Be för dem. Jesus sa: "Gör gott mot dem som hatar er.Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er" (Luk 6:27-28). Det påstås att 90 procent av de som begår övergrepp mot andra själva blivit utsatta. Ofta agerar de ut sina egna oläkta sår och obearbetade problem. även om detta inte på något sätt är en ursäkt, så ger det dig insikter i hur du kan be för dem. Satan älskar att använda t ex alkohol, droger, ilska, pornografi och andra substitut för att förstöra relationer. Så, be att den som begått övergrepp blir den person som Gud menat. "Han åkallar mig, och jag svarar honom, jag är med honom i nöden, jag befriar honom och ger honom ära" (Ps 91:15).
(2) Skaffa hjälp. Salomo skrev: "Där en blir övermannad kan två hålla stånd, och tredubbel tråd brister inte så snart" (Pred 4:12). Om du behöver en supportgrupp eller någon som medlar, gå till handling - nu.
(3) Avsluta relationen om du behöver det. Det är inte ditt jobb att förändra en annan person. Och det är inte ditt misslyckande om de inte förändras när de konfronteras med Guds kärlek och sanning. Här är ett löfte du kan stå på: "Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig och därför kan vi tryggt säga:Herren är min Hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig?" (Hebr 13:5-6).
Näring för själen: Ps 148; Upp 4; Est 1-2

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59