... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2020-12-01
1 december
Var en fredsmäklare
"Saliga de som håller fred" (Matt 5:9)
Den inspirerande talaren Zig Ziglar berättade om en liten pojke som mötte tre stora översittare, som alla hade kunnat slå ner honom. Och det var tydligen vad de tänkt göra. Men den lille pojken var mycket smart. Han backade, ritade upp ett streck i leran, gick ytterligare några steg tillbaka, såg den störste av dem i ögonen och sa: "Jag utmanar dig att våga gå över den linjen!" Det gjorde denne. Då skrattade den lille pojken och sa: "Så bra, nu är vi båda på samma sida!"
När du hamnar mitt i en konflikt, kan du besluta att göra en av två saker: bli en bråkmakare eller en fredsmäklare. Du kan få stressen att öka eller försöka få till en lösning. Fredsmäklare söker efter gemensam mark och försöker få alla över på den. Deras mål är att hitta en lösning där alla blir vinnare. Barnabas, vars namn betyder "Tröstens son", stod upp för den nyomvände Saulus från Tarsus. Församlingens ledare kände sig hotade av honom, och man kan knappast klandra dem för det. Men Barnabas tänkte inte på Paulus våldsamma bakgrund; han tänkte på dennes värde för Gud. Han tänkte i grund och botten; "om vi kan tygla och leda den här killen, kan han vinna loppet för oss". Och han visade sig ha rätt. Saulus förföljaren blev aposteln Paulus. Men inte förrän Barnabas satte sin trovärdighet på spel (se Apg 9:26-30).
Att mäkla fred är att ta risker. Det betyder att värdera människor utifrån deras bästa stunder och egenskaper. Fredsmäklare ser "hela bilden" och leds av nåd, inte av småaktiga uppfattningar och tillfälliga omständigheter.
Så var en fredsmäklare.
Näring för själen: Dan. 7:1-8:14; 1 Joh. 2:12-27; Ps. 136:13-26

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59