... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2021-06-18
18 juni
Svar på de stora frågorna (1)
"Väntar vi på ... en ny jord" (2 Petr 3:13)
Det där med lidandet - är det inte bevis på att Gud inte är kärleksfull? Adam fick ett val: att lyda Gud eller inte. Han valde olydnaden, och Gud sa: "Förbannad skall marken vara för din skull. Med möda skall du hämta din näring från den så länge du lever."
Lägg märke till ordet "möda". Tänk vad många människor som lider av cancer, Alzheimers, MS, hjärtproblem, lungproblem, Parkinsons och andra begränsande sjukdomar. Gjorde Gud bort sig när han skapade människan? Tyvärr använder många frågan om lidande som en ursäkt för att vända Gud ryggen, när själva lidandets existens är den egentliga orsaken till att vi skulle tro på honom.
Gud skapade fullkomliga människor, och de levde i en fullkomlig värld utan lidande - det var rena himmelriket på jorden. När synden kom in i världen, kom också död och lidande. Vilket är det slutliga svaret? "[Vi] väntar på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid..."
Lidandet nådde sin topp när Jesus sa på korset: "Det är fullbordat." Orden betyder "slutbetalt". Det betyder att när du tar emot Jesus som din Frälsare kommer du till himlen när du dör, och du kommer att leva på en förhärligad, ny jord utan synd eller lidande. "Vad inget öga sett och inget öra hörtoch ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom."
Om du inte är säker på att detta är sant är det idag du ska sätta din tro och tillit till Jesus.
Näring för själen: Ords 18; Ef 1; Fork 1- 2

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59