UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2022-08-10
10. august
Tanker angående Biblen 3)
"Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov og bliver ved den og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører, han skal være salig ved det, han gør." Jak 1,25
Dit liv skal være styret af Guds Ord, ikke af dine impulser, dine tanker eller andre folks meninger. Biblen er ikke Guds forsøg på at give dig interessant viden eller gode råd, du kan overveje; det er Hans fuldkomne anskuelse.
Jesus sagde: "Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen." (Mat 7,24) Denne hus-byggers fundament stod fast i livets storme. Samtidig sagde Jesus: "Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand... stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort." (Se v 26-27)
Jesus dømte altså ikke den anden hus-bygger, fordi han byggede et uholdbart fundament, undlod at høre efter, forstå og tro på Hans Ord, men fordi han undlod at handle på dem. Jakob skriver, "Adlyd Guds budskab! Nar ikke dig selv ved blot at lytte til det... Gud vil velsigne dig, i alt hvad du gør, hvis du lytter og adlyder, og ikke bare hører og glemmer." (Jak 1,22, 25 CEV) Hvis du tror, at det at læse, kende og endda tro på Guds Ord, opfylder din forpligtelse overfor det, så tager du fejl. Da det er Guds Ord, skal Hans instrukser adlydes. Det kræver ikke alene, at du tror på det, men at du handler i overensstemmelse med det. Jakob sagde ikke, at du ville blive velsignet, på grund af det, du tror, men på grund af det, du "gør."
Da Moses læste Guds Ord for israelitterne, sagde de: "Vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler." (2. Mos 24,7) Og det bør også være din leveregel.
Bibellæseplan: Sl 40; 1. Tim 4; Es 33-34

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.