UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2019-12-11
11. december
En fej og frygtsom ånd
"For Gud har ikke givet os en fej ånd ..." 2.Tim 1,7
Bibelen siger, at frygt er en ånd. Denne ånd har et sind, som tænker, og en stemme, der taler, og hvis du giver den lov - vil den kontrollere dig. Hvis du i dag kæmper mod en frygtens ånd, så bed denne bøn: Herre, dit ord siger, at når jeg søger dig, vil du høre mig og fri mig fra alle farer. (Se Sl 34,4)
Derfor afviser jeg alle ængstelige tanker, som hæver sig over det, jeg ved om dig og din magt. (Se 2. Kor 10,5) Jeg holder mig til dit Ord om, at du aldrig vil forlade mig eller svigte mig.(Se Hebr 13,5) Jeg står fast på løftet om, at intet er for vanskeligt for dig. (Se Jer 32,17) Jeg fryder mig i visheden om, at du allerede har givet dine engle bud om at bevare mig og beskytte mig, hvor end jeg færdes. (Se Sl 91,11) Jeg står frygtens ånd imod og befaler den at forsvinde i Jesu navn! (Se Jak 4,7) I tro proklamerer jeg, at din fred, som overgår al menneskelig forstand, skal bevare mit hjerte og sind. (Se Fil 4,7) Derfor vil jeg ikke lade mit hjerte blive uroligt eller bange. (Se Joh 14,27) I Jesu navn beder jeg. Amen." I stedet for at fokusere på problemet, så fokusŽr på problemløseren - Gud! Det fjerner måske ikke øjeblikkeligt dit problem, men det vil bevare freden i dit sind, mens du venter på, at Gud arbejder. Esajas sagde: "... Du bevarer freden, for de stoler på dig. Stol altid på Herren, for Herren er en evig klippe." (Es 26,3-4)
Bemærk ordene "stoler på". Når du går igennem dagen i dag med dit sind i Òfast tillid" til Gud, får du 'en fuldkommen og blivende fred'.
Bibellæseplan: Ordsp 12; åb 18; Mal 3

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.