UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Grønlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2018-12-14
14. december
Gør, som Gud har sagt (4)
"Men Noa fandt nåde for Herrens øjne." 1.Mos 6,8
Du kan spørge: "Hvad er Guds gunst og nåde?" Det er det, gør Gud for dig, som du ikke kan gøre for dig selv. Guds nåde og velvilje åbner for muligheder. Den vender modstand til støtte. Den kan hjælpe dig med at få en forfremmelse, lave en huskeliste eller indgå en aftale. Bibelen siger: "Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker." Luk 2,52 Husk, at ligesom du kan udvikle dig kropsligt og i visdom, kan du også vokse i yndest hos Gud og mennesker. Så i stedet for at være tilfreds med den yndest, du allerede kan glæde dig over, så bed Gud om mere. Du spørger måske: "Hvordan vinder jeg yndest og velvilje?" Ved lydighed! Det begynder med, at du overgiver dit liv til Kristus. "En dag i dine forgårde er bedre end tusind, jeg selv har valgt. At ligge ved tærskelen til min Guds hus er bedre end at bo i ugudeliges telte." Sl 84,11
Guds velvilje er ikke begrænset til at virke på det åndelige område; den spreder sig også over det materielle. I Noahs liv blev den årsag til geniale opfindelser. Noa byggede ikke bare den første båd og blev pioner indenfor skibsbygningsindustrien; han opfandt også mange andre ting. Ifølge jødisk tradition opfandt Noah ploven, leen, hakken og en række andre redskaber til dyrkning af jorden. Guds gunst blev omsat i gode ideer. Det er ligegyldigt hvad du gør - Gud vil hjælpe dig med at gøre det. Han ønsker at favorisere din forretningsplan, dit manuskript, din timeplan, din juridiske korrespondance, din salgsbod osv. Men du er nødt til at positionere dig til disse fordele ved at handle i lydighed. Hvis Gud ved, at han får æren, vil han velsigne dig ud over din evne og ud over dine ressourcer.
Bibellæseplan: Ordsp 15; Åb 21; Job 6-7

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.