... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2019-06-17I dag (2019-06-18)2019-06-19
Ord for 2019-06-18
18 juni
Ett gott tänkande
"Men vi tänker Kristi tankar" (1 Kor 2:16)
I sin bok "Thinking for a change" ger Dr John Maxwell oss elva olika typer av tänkande; vi har lagt till ett bibelord till varje:
Att tänka stort. Förmågan att tänka utöver dig själv behövs för att få fram ideer ur ett "trosperspektiv" (Ef 3:20). Fokuserat tänkande. Förmågan att tänka klart på frågor genom att röja undan distraherande faktorer och mental oreda (Fil 3:13-14). Kreativt tänkande. Förmågan att spränga ramarna och undersöka ideer och valmöjligheter för att få uppleva ett genombrott (Jes 54:2-3). Realistiskt tänkande. Förmågan att bygga en stadig grund på fakta, att tänka med förvissning (Luk 14:28).
Strategiskt tänkande. Förmågan att genomföra planer som ger en inriktning för idag, och ökar din potential för imorgon (Ords 19:21). Möjlighetstänkande. Förmågan att släppa loss din entusiasm och ditt hopp, för att finna lösningar på till synes omöjliga situationer (Matt 19:26).
Reflekterande tänkande. Förmågan att gå tillbaka till det förflutna för att tänka och förstå (Ps 1:1-3). Ifrågasättande av populärt tänkande. Förmågan att ta avstånd från allmänt tänkande och uppnå ovanliga resultat (Jes 55:8-9).
Gemensamt tänkande. Förmågan att få med andra som kan hjälpa dig att tänka längre och uppnå större resultat (Ps 133:1-3). Osjälviskt tänkande. Förmågan att tänka på andra och på deras resa, att tänka på samarbete (Rom 12:10). Resultatinriktat tänkande. Förmågan att fokusera på resultat, för att få skörda hela potentialen av ditt tänkande (Matt 25:14-30).
Låt oss få tillägga: Andligt tänkande. "Men vi tänker Kristi tankar". En gudagiven tanke kan förändra ditt liv!
Näring för själen: 4 Mos. 7:1-65; Luk. 2:21-40; Ps. 35:1-10 <(div>

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59