... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2020-07-07I dag (2020-07-08)2020-07-09
Ord for 2020-07-08
8 juli
Var någon som förenar, inte skiljer åt
"Hur gott ... det är ... /att bo/ endräktigt tillsammans" (Ps 133:1, FB)
David sa: "Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans ... där ger Herren befallning om välsignelse." (v 1, 3, FB).
När vi strävar efter att arbeta tillsammans trots våra skillnader, ger Gud "befallning" om sin välsignelse över våra ansträngningar. Satan vet om detta, så hans främsta strategi är att splittra och besegra. Han känner till kraften, synergin och välsignelsen som är resultat av att arbeta i harmoni; därför gör han allt han kan för att komma med splittring. Så när saker börjar splittras och falla isär, sök efter "djävulen i detaljerna". Det sjätte kapitlet i Ordspråksboken räknar upp sju saker som Herren hatar; bland dem är "den som vållar tvist mellan bröder." (v 19).
Paulus säger: "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten." Ef 4:3 (Han visste att det ibland innebar stor ansträngning.) Vi har inte råd att vara okunniga om satans taktik att hålla oss oense med varandra. Han kommer att få dig att bli sårad över ett harmlöst påstående, att läsa in mer i en kommentar än talaren avsåg, tillskriva någons uppträdande orena motiv eller tro på en lögn. Men när du ber och söker Gud, kommer han att avslöja sanningen i situationen. "Ty han är vår frid" Ef 2:14, FB, och när vi tar emot honom, leder han oss in i en fridfull lösning av våra problem. Våra konflikter kan faktiskt bli en språngbräda till starkare relationer, när vi lovar att förstå varandra och ta avstånd från splittring. Det är därför som Paulus skriver: "Jag ber er ... att ni är eniga ... Ni måste vara överens och ha samma målsättning." 1 Kor 1:10, NLT
Näring för själen: 5 Mos. 6:1-8:20; Luk. 11:33-54; Ps. 42:1-6a <(div>

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59