... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr¿nlandsk GL

2019-08-16I dag (2019-08-17)2019-08-18
Ord for 2019-08-17
17 augusti
Gud är din aldrig sinande källa
"Bäcken torkade ut" (1 Kung 17:7, FB) Psalmis
ten skrev: "Lycklig den som ... sätter sitt hopp till Herren, sin Gud" Ps 146:5 En författare skriver: "Ibland när det inte finns tillräckligt med pengar för att få det att gå ihop, säger folk till oss att göra upp en budget och vi småskrattar. Vi ser på situationen och säger "det går inte alls". Då är det dags att lita på Gud. Dina möjligheter är inte begränsade av tidigare eller nuvarande omständigheter. Om det inte finns tillräckligt för att betala nödvändiga utgifter, gör ditt bästa och släpp sedan taget. Lita på att Gud ska fylla ditt behov, och se sedan längre än till din plånbok. Se till din källa. Gör anspråk på ett gudomligt, obegränsat förråd. Gör din del. Sträva efter att ta ekonomiskt ansvar i tanke och handling. Be om vishet och lyssna på Guds ledning. Släpp sedan din fruktan och ditt kontrollbehov. Vi vet alla att pengar är en nödvändig sak för att leva – och det vet även Gud."
F. B. Meyer sa: "Träningen av vår tro är inte fullständig förrän vi lär oss att Guds försyn verkar i förlusten ... Det finns en tjänst för oss genom misslyckande och förlusten av saker. Den uttorkade bäcken där Elia satt är en bild av våra liv! "Efter någon tid torkade bäcken ut" 1 Kung 17:7, FB är historien om våra gårdagar och profetian om våra morgondagar. Vi måste lära oss skillnaden mellan att tro på gåvan och att tro på givaren. Gåvan kan räcka för en tid, men givaren är evig. Om Herren hade lett Elia direkt till änkan i Sarefat, hade han missat något som hjälpte honom att bli en bättre människa – att leva av tro. Närhelst våra jordiska resurser torkar ut, är det för att vi ska lära oss att vårt hopp och vår hälsa vilar i Gud."
Näring för själen: Rut 3:1-4:22; Joh. 9:35-10:21; Ps. 62:1-12 <(div>

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59