... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2023-12-01
1 december
Bibelmeditation för nybörjare
"Vi har besinnat din godhet, o Gud, här i ditt tempel." Ps 48:9
Förhoppningsvis är du övertygad om att den kraft som kommer av att meditera på Guds ord är den kraft du behöver verksam i ditt liv. Men kanske är du nybörjare och i behov av att veta hur du ska börja. Du kanske tänker: "Ja, jag vet att jag behöver meditera över Guds ord mer, men hur då? Här är några ideer att börja med:
Meditera över Guds välsignelser. Lova Herren, min själ, hela mitt jag vill prisa hans heliga namn! Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör (Ps 103:1-2). Meditation leder till ett tacksamt hjärta.
Meditera över din relation till Gud. "Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: 'Abba! Fader!' Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn" (Rom 8:15-16).
Meditera över Guds kärlek till dig. "Då skådar jag dig i helgedomen, jag ser din makt och din härlighet. Din nåd är mer värd än livet. Min tunga skall prisa dig. Jag vill lova dig så länge jag lever och åkalla dig med lyfta händer. Min hunger stillas som av feta rätter, jag lovsjunger dig med jublande tunga. Jag minns dig när jag gått till vila, jag tänker på dig i nattens timmar, ty du kom till min hjälp, i dina vingars skugga jublar jag" (Ps 63:3-8).
Näring för själen: Ordsp 2; Upp 8; Est 9-10

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59