... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2020-09-27
27 september
Sanningen om pengar
"Ansträng dig inte för att bli rik". (Ords 23:4)
Att ha mer pengar kan ge dig fler möjligheter att göra gott i världen. Jesus sa: "Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma". (Matt 24:14).
Och att fullfölja det uppdraget kommer att kräva pengar - mycket pengar. Men pengar i sig kommer aldrig att göra dig lycklig eller trygg. Salomo, en av världens rikaste män, skriver: "Ansträng dig inte för att bli rik, var förståndig nog att avstå. Knappt har du skymtat rikedomen förrän den är försvunnen, den har fått vingar och flyger mot himlen som örnen". (Ords 23:4-5). När en av världens rikaste män nyligen dog, frågade en reporter en familjemedlem: "Hur mycket lämnade han efter sig?" Släktingen svarade: "Alltsammans!"
Oavsett hur mycket pengar du tjänar, sparar, investerar eller har kvar, slutligen lämnar dina pengar dig eller du lämnar dina pengar. Någon har klokt observerat att det finns sju åldrar hos en människa: För det första så ser barnet världen. För det andra vill han ha den. För det tredje strävar han för att få den. För det fjärde bestämmer han sig att nöja sig med ungefär hälften av den. För det femte bestämmer han sig för att vara nöjd med mindre än hälften. För det sjätte är han nöjd med att äga en gravplats. För det sjunde får han den!
Det finns mycket du kan leva utan - och stor rikedom är något av det. Men vad du inte kan leva utan är frid med Gud, en familj fylld med kärlek, livslång vänskap med dina barn och ett gott liv levt till Guds ära.
Näring för själen: Hes 37:1-14; Matt 27:50-53; 1 Thess 4:13-18

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59