... ett Ord för Dagen ... Svensk SE Dansk DK Norsk NO Gr�nlandsk GL

Ord for 2024-07-22
22 juli
Försök vara mildare
"Vi [hava] visat oss milda bland eder" 1 Thess 2:7, SV1917
En bulldozer är bra på att förstöra, men är värdelös p&bring; att bygga. Med den bilden i åtanke, fråga dig själv: "Använder jag kraften i min personlighet och makten i min position för att påtvinga andra min vilja och få dem att göra saker på mitt sätt?"
Om ditt svar är ja, förstå då det här: de som är mest kontrollerande, är ofta de som är mest rädda för att bli kontrollerade!
Fråga: Vad fasar du för skulle hända om du behandlade andra med respekt och funderade över deras input, idéer och val? är rädsla och skrämsel det enda sättet du kan komma på, för att hålla fast vid relationer? Skulle du inte hellre vilja förtjäna andras kärlek genom att vara omtänksam istället för grym, eller är du villig att nöja dig med att andra skräms till underkastelse?
Prata med en vän eller terapeut ifall du behöver det, och försök gå till botten med de djupare orsakerna som driver ditt beteende. Under den kommande veckan, försök att inte kritisera eller beröva någon annan på hans eller hennes rätt att välja.
Kom ihåg att också Gud ger människor makten att välja. Och du är inte Gud. Fortsätt med den här utmaningen i ytterligare två veckor, eller så länge det behövs för att du ska få kontroll över din kontrollerande attityd. Paulus var produktiv nog att skriva epistlarna och mäktig nog att väcka de döda, ändå sa han: "Vi [hava] visat oss milda bland eder, såsom när en moder omhuldar sina späda barn" (v. 7).
När människor begick misstag, sa Paulus: "Visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad" (Gal 6:1). Så ordet till dig idag är - försök att vara mildare.
Näring för själen: Ps 21; Mat 21; 2 Krön 25-26

... stille stunder gir styrke ...

“ett Ord för Dagen”, admin@ucbmedia.se
UCB MEDIA - Mailbox 10 079 - 721 19 Västerås
tlf. 021-35 54 59