UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2019-06-17Læs et Ord til Dagen i dag (2019-06-18)2019-06-19
Ord for 2019-06-18
Tirsdag 18. juni
Hvor stor er din Gud?
"Det er Herren som rår for krigen, og han skal overgi dere i våre hender." 1 Samuel 17:47
Hvordan du håndterer livet avhenger av hvor stor du tror Gud er. Hvis Han er for liten: Vil du leve i konstant angst og tenke at alt avhenger av deg.
Vil synet ditt på ting bli formet av omgivelsene dine; eller enda verre, dine kritikere. Vil du bli en slave av andres meninger uten at du tror at du har en kjærlig Gud,
Vil du stadig kreve anerkjennelse fordi du ikke skjønner "at din Far som ser i det skjulte, skal lønne deg" (Matteus 6:4). Forfatter John Ortberg sier at når vi gjør den feilen at vi gjør Gud mindre, "ofrer vi bønner uten tro, arbeid uten iver, tjeneste uten glede og ledelse uten håp; som fører til frykt, tilbaketrekking, tap av visjon og vi klarer ikke å holde ut." Da Goliat truet israelittene "ble de svært redde og mistet motet" (1. Samuel 17:11). De trodde ikke at deres Gud var stor nok til å gjøre jobben. Men ikke David! "Ingen må miste motet! Din tjener skal gå og kjempe med denne filisteren. Herren, som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren" (1. Samuel 17:32,37).
Du kan stå imot hva som helst når du vet hva David visste: "Det er Herren som rår for krigen." Og Han har aldri tapt en enda! Så du trenger ikke være avhengig av dine egne ressurser. David følte seg kanskje liten, men han visste at hans Gud var stor nok til jobben. Vet du det? John Newton, en prest fra det attende århundre, sa: "Hvis Herren er med oss har vi ikke noen grunn til å frykte. Hans øyne er på oss, armen Hans er over oss, øret Hans er åpent til vår bønn, nåden Hans er tilstrekkelig og løftene Hans er uforanderlige." Det kommer bare an på hvor stor din Gud er!
Bibelleseplan: Ord 18; Ef 1; Pred 1-2

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60