UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2019-10-17Læs et Ord til Dagen i dag (2019-10-18)2019-10-19
Ord for 2019-10-18
18. oktober
Stol på Gud og ta et skritt i tro 1
"Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!" Matteus 25:21
Nicole Unice, leder for kvinnearbeidet i Hope Church, sier: "Det er noen ideer jeg vet vil være nyttige, likevel nøler jeg med å dele for mye eller drømme for stort. Hva om de ikke virket? Eller at folk ikke liker dem? Hva om folk som er over meg vil tenke seg om to ganger før de ansetter meg? En dag kludret jeg på kontorveggen min: Hva så om det mislykkes?
Hvilke program holder du levende selv om de ikke tjener noen hensikt? Hvilken teknologi unngår du? Hvilken læringssituasjon unngår du fordi du føler deg gammel og rusten? Hvis du ikke har noe i horisonten som kanskje kan bli mislykket, er du mislykket som leder. Hvis du ikke presser på innovasjon og kreativitet vil du tiltrekke deg de samme menneskene. Når du er tro i det Gud setter deg til, vil du presse deg på grenser og prøve ting som kanskje mislykkes.
John Mason skriver: "Ikke vær redd for å gjøre feil ... hvis du ikke gjør feil vokser du ikke. Når mennesker med fremgang stopper å vokse og lære, er det fordi de blir mindre villige til å risikere og gjøre feil. Det som går feil kan forsinke, men ikke beseire. En midlertidig omvei, ikke en blindgate. Vi gjør feil alle sammen, spesielt de som gjør noe.
Som Paulus sier: "Gud gir oss seieren ved vår Herre Jesus Kristus! 1. Korinterbrev 15:57, og fiasko er ofte første skritt mot fremgang. Uten at du er villig til å ta en risiko, vil du ikke få sjansen til å lykkes." I dag skal du stole på Gud og ta det første skrittet i tro!
Bibelleseplan: Sal 109; 1. Pet 3; Esek 23-24.

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60