UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2019-04-17Læs et Ord til Dagen i dag (2019-04-18)2019-04-19
Ord for 2019-04-18
18. april
Sannheten om Golgata forandrer oss 3
"Uten at blod blir utøst, er det ingen som får tilgivelse." 
Hebreerne 9:22
For det tredje: Golgata er livsviktig! Nøyaktig hvor livsviktig? Like vesentlig som liv eller død, håp eller fortvilelse, himmel eller helvete. Det er vår eneste måte å bli frelst på! "Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved." (Apostlenes gj. 4:12)
Uten Kristi død ville våre synder skilt oss fra Gud for alltid. Hvis det ikke var for Hans død, ville vi være underlagt full straff etter Guds lov, erklært skyldig for hver synd vi noen gang har gjort og som fordømte syndere fortapt for alltid.
Paulus skriver "Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud" (Romerne 3:19). Ikke noe unntak; "hele verden" med deg innbefattet står skyldige for Guds ansikt. Men fordi Jesus fullførte hvert krav av Guds lov på vegne av oss, har vi blitt tilgitt og erklært rettferdige. Det er vesentlig informasjon.
Og du har bare to alternativ når det gjelder å komme til Jesus: Ta imot eller avvise Ham!
Han sa: "Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt." (Markus 16:16). Jesu offer løste syndespørsmålet; nå er det opp til deg å løse frelsesspørsmålet: "Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?" (Matteus 27:22). Svaret er simpelthen: Sett din lit til Ham og bli frelst.
Bibelleseplan: Sal 108; Luk 20; Dom 3-4

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60