UCBMEDIA...Et Ord for Dagen ... Norsk NO Dansk DK Svensk SE Grønlandsk GL

2018-08-16Læs et Ord til Dagen i dag (2018-08-17)2018-08-18
Ord for 2018-08-17
17. august
I Kristus har du velsignelse som ikke kan omgjøres
"Velsigner han, kan ikke jeg gjøre det om." - 4. Mosebok 23:20
Israelittene vant Det lovede landet og tok det til eiendom, en bygd og en by om gangen, Da de nærmet seg Moab, leide en av prinsene ved navn Balak en profet som het Beliam for å lyse forbannelse over den israelittiske hæren som nærmet seg. Da Balak stod på et fjell og så utover leiren, forventet han at forbannelser skulle komme ut av Bileams munn. Men i stedet kom det velsignelser. Da han spurte Bileam hvorfor, svarte han: "Jeg fikk i oppdrag å velsigne. Velsigner han, kan ikke jeg gjøre det om. Det er ingen ondskap i sikte for Jakob, ingen ulykke å se for Israel. Herren deres Gud er med dem." vv 20-21.
Var det fordi det ikke var noen "synd" eller "ondskap" blant israelittene? Nei. Så hvorfor kunne ikke Gud se det? Av samme grunn som Han ikke ser dine feil og mangler; fordi Han har valgt å se deg "i Kristus" som er perfekt, og Hans forsonende blod dekker over alle dine synder fra den nye fødsel til det nye Jerusalem. Da israelittene slo leir hver kveld, formet teltene seg som et stort kors; se for deg teltene til åtte stammer som går vertikalt, og til fire stammer som går horisontalt. Skjønner du? Som et forløst Guds barn, det er slik din Himmelske far ser deg.
Han ser på deg, gjennom korset. Og siden Jesu blod betalte for hver synd du noen gang skulle gjøre, ser Gud på deg som "akseptert" og "rettferdig" og "fullkommen." Så ordet til deg i dag er: Fordi Gud ser deg i Kristus, kan ikke velsignelsene over deg gjøres om.
Bibelleseplan: 4 Mos 34-36; Mat 10:21-31; Salme 72:12-20; Ord 11:22

... stille stunder gir styrke ...

Bestil den trykte utgave av “et Ord for Dagen”. admin@ucbmedia.no
UCB MEDIA, Box 87, Loddefjord, 5881 Bergen.
tlf. 31 39 61 60