UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2023-12-01
1. december
Bibelmeditation for begyndere
"Vi har tænkt på din evige kærlighed, O Gud." Salme 48,9 KJV
Forhåbentlig ved du på nuværende tidspunkt, at den kraft, der kommer af at meditere over Guds Ord, er en kraft du har brug for i dit liv. Men måske er du ny på området og har brug for et sted at starte. Du tænker måske, "Jo, jeg ved godt, at jeg har brug for at bruge mere tid på at meditere over Guds Ord, men hvordan gør jeg? Her er et par ider, der kan få dig i gang:
Mediter over Guds velsignelser. "Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, glem ikke hans velgerninger!" (Sl 103,1-2) Meditation giver dig et taknemmeligt hjerte.
Mediter over din relation til Gud. "... I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi: Abba, fader! ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn." (Rom 8,15-16)
Mediter over Guds kærlighed til dig. "... for din troskab er bedre end livet. Mine læber skal lovsynge dig, ja, jeg vil prise dig hele mit liv, i dit navn vil jeg løfte mine hænder. Min sjæl mættes som af fede retter, og min mund lovpriser dig med jublende læber, når jeg på mit leje husker dig og tænker på dig i nattetimerne. For du er blevet min hjælp, og jeg jubler i dine vingers skygge. Min sjæl hænger ved dig, og din højre hånd holder mig fast. (Sl 63,4-9)
Du kan meditere over Guds løfter om at beskytte dig, lede dig, rådgive dig, irettesætte dig eller velsigne dig. Det vigtige er, at du kommer i gang!
Bibellæseplan: Ordsp 2; åb 8; Est 9-10

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.