UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2022-11-27
27. november
Er du i et krænkende forhold?
"Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." Luk 23,24
Hvad gør man, hvis man er i et krænkende forhold? Beder for dem. Jesus sagde: "Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer." (Luk ,27-28) Man siger, at 90% af dem, der misbruger andre, selv er blevet misbrugt. Ofte reagerer de ud fra deres egne ulægte sår og uløste problematiske områder. Dette undskylder dem på ingen måde, men det giver dig indblik i, hvordan du kan bede for dem.
Satan elsker at bruge ting som alkohol, stoffer, vrede, pornografi og andre forfalskninger til at ødelægge relationer. Så bed for 'din krænker', om at han/hun må blive den person, Gud havde tænkt. "Når han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med ham i trængslen, jeg befrier ham og giver ham ære." (Sl 91,15)
Søg hjælp. Salomon sagde, "Den, der er alene, tvinges i knæ, men to kan holde stand. Tretvundet snor brister ikke så let." (Præd 4,12) Hvis du har brug for støtte fra en gruppe eller indgriben fra en mediator, så skrid til handling lige nu.
Afslut forholdet om nødvendigt. Det er ikke dit job at ændre personen. Og det er ikke din skyld, hvis de ikke forandrer sig, når de bliver mødt med Guds kærlighed og sandheden.
Her er et løfte, du kan stå fast på: "'Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.' Derfor kan vi frimodigt sige: Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig?" (Heb 13,5-6)
Bibellæseplan: Sl 148; åb 4; Est 1-2

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.