UCBMEDIA ... et Ord til Dagen ... Dansk DK Norsk NO Svensk SE Gr�nlandsk GL Gave Gave til UCB

Ordet for 2023-06-03
3. juni
Gud kalder dig i dag 1))
"Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel..." Rom 1,1
Gud rakte ind i en del af Paulus' baggrund, der var blevet formet længe før, han blev kristen, og der fandt Han nogle meget brugbare ting. Og det var ikke kun åndelige ting. Det var også akademiske og kulturelle ting. Selvom Paulus syntes ukvalificeret pga. sit grundlæggende had overfor kristne, kvalificerede hans baggrund ham faktisk på en unik måde. Som tidligere farisæer forstod han Skrifterne og tankegangen hos dem, der ville være imod ham. Og hans tidligere åndelige blindhed gav ham medfølelse med de fortabte. Gud brugte både de gode og de dårlige oplevelser i Paulus' liv. Og Han kan gøre det samme i dit liv!
Prøv at tænke over dette: Da Gud så sig om efter en mand, der kunne være en af de første ledere i Hans kirke, en, der kunne nedskrive Hans kirkes teologi, en, der kunne debattere med de religiøse ledere, der talte imod Hans kirke, en, der kunne fremme Kristi sag på den akademiske og sociale arena, og som kunne bære budskabet frem hele vejen fra den lavest rangerede person på gaden til Cæsars trone, fandt Gud en mand, der allerede havde de fornødne kvalifikationer - og den mand var Paulus.
Gud arbejder på denne måde: Først opsøger Han dig, så forbereder Han dig, derefter placerer Han dig, så giver Han dig kraft til at gøre det, Han ved, du kan gøre, på den mest effektive måde. Og Guds kald er den eneste ting, der vil gøre dig fuldstændig lykkelig, selvom du ikke altid ved det på forhånd.
Så kalder Gud dig? Er Han i gang med at placere dig? Er Han i gang med at udruste dig? Dit største mål af glæde og tilfredsstillelse i livet kommer, når du overgiver dig til Ham og siger: Ja.
Bibellæseplan: Ordsp 3; Joh 13; 1.Krøn 18-19

... stille stunder styrker ...

Bestil den trykte udgave af et “Ord til Dagen”. word@ucb.dk
UCB MEDIA, Box 92, 2770 Kastrup.
tlf. 32 340 112
... et Ord til Dagen hviler på frivllige gaver. Tak for din gave.